Stop De Cavalerie (Compositie op vert. van Stop The Cavalry)